Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας                                           

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε ή χειρίζεστε το προϊόν VUZIX για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού ατόμων και ιδιοκτησίας.

 1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
 2. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.  Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο.
 3. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν επίγνωση του περιβάλλοντός σας ή εστίαση στην εργασία.
 4. Χρειάζεται στενή επίβλεψη όταν αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
 5. Τα παιδιά κάτω των επτά (7) ετών μαθαίνουν ακόμη να εστιάζουν και να παρακολουθούν με τα μάτια τους. Η όρασή τους δεν είναι ακόμη ώριμη. Για τους λόγους αυτούς, οι οθόνες κοντά στα μάτια ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ (7).
 6. Ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού μπορεί να εμφανίσει επιληπτικές κρίσεις όταν βλέπει ορισμένα είδη φώτων που αναβοσβήνουν ή μοτίβων που συνήθως υπάρχουν στο καθημερινό μας περιβάλλον. Τα άτομα αυτά μπορεί επίσης να εμφανίσουν επιληπτικές κρίσεις ενώ παρακολουθούν ορισμένα είδη τηλεοπτικών εικόνων ή παίζουν ορισμένα βιντεοπαιχνίδια σε κανονικές οθόνες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός συστήματος απεικόνισης όπως αυτό. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να αυξηθούν λόγω του μεγέθους και της φύσης των οθονών αυτής της συσκευής. Ως εκ τούτου, συμβουλευτείτε γιατρό εάν έχετε οποιαδήποτε επιληπτική πάθηση πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή ή εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής: αλλοιωμένη όραση, μυϊκές συσπάσεις, άλλες ακούσιες κινήσεις, απώλεια αντίληψης του περιβάλλοντος, διανοητική σύγχυση ή/και σπασμούς.
 7. Τα έξυπνα γυαλιά μπορούν ενδεχομένως να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον χρήστη, όπως: ναυτία, αντιληπτικά επακόλουθα, αποπροσανατολισμός, μειωμένη σταθερότητα στάσης και καταπόνηση των ματιών. Κάντε συχνά διαλείμματα για να μειώσετε το ενδεχόμενο αυτών των επιπτώσεων, όπως προτείνεται συνήθως για άλλα αντικείμενα, όπως πληκτρολόγια και οθόνες υπολογιστών, στα οποία μπορεί να έχετε την τάση να κολλάτε ή να συγκεντρώνεστε. Εάν τα μάτια σας παρουσιάσουν σημάδια κόπωσης ή ξηρότητας ή εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, διακόψτε αμέσως τη χρήση αυτής της συσκευής και μη συνεχίσετε τη χρήση της για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.
 8. Μόνιμη ή προσωρινή απώλεια ή βλάβη της ακοής μπορεί να προκληθεί από τα υπερβολικά επίπεδα έντασης ήχου που εκπέμπονται από τα παρεχόμενα ακουστικά ή ακουστικά ψείρες. Ρυθμίζετε πάντα την ένταση του ήχου σε ασφαλές επίπεδο ΠΡΙΝ φορέσετε τα ακουστικά ψείρες ή τα ακουστικά του προϊόντος.
 9. Το προϊόν μπορεί να είναι ζεστό όταν το αγγίζετε.  Εάν το προϊόν γίνει άβολο ή η περιοχή όπου το προϊόν αγγίζει το δέρμα σας γίνει κόκκινη ή ερεθισμένη, αφαιρέστε το προϊόν και περιμένετε να επανέλθει σε μια άνετη θερμοκρασία πριν συνεχίσετε τη χρήση. Η παρατεταμένη έκθεση σε θερμότητα μπορεί να προκαλέσει κάψιμο, φουσκάλες ή άλλες βλάβες στο δέρμα σας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν συνεχίσετε να εμφανίζετε ερυθρότητα ή ερεθισμό.
 10. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι συνδεδεμένο με πηγή ρεύματος ή μπαταρία και τα καλώδια μπορεί να εκτείνονται μεταξύ των εξαρτημάτων. Προσέξτε ώστε αυτά τα καλώδια να μην μπλέκονται γύρω σας ή να αποτελούν πιθανή απειλή για την ασφάλεια των άλλων.
 11. Μην αποσυναρμολογείτε αυτό το προϊόν. Εάν απαιτούνται εργασίες σέρβις, επικοινωνήστε με τη VUZIX χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας Υποστήριξης που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
 12. Μην τραβάτε απότομα ή με δύναμη το καλώδιο, μην τσακίζετε τα καλώδια και μην τα δένετε σε αιχμηρούς ή σφιχτούς κόμπους. Τα καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά από τέτοιες ενέργειες δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση του προϊόντος.
 13. Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει, να χτυπήσει ή να προκαλέσει έντονο χτύπημα ή κούνημα οποιουδήποτε τμήματος του προϊόντος. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και να ακυρώσουν την εγγύησή σας.
 14. Πάντα να επιθεωρείτε το προϊόν για σημάδια ζημιάς, όπως ρωγμές, εκτεθειμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή θραύσματα, πριν το χρησιμοποιήσετε.
 15. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από εξωτερικές πηγές ρεύματος εάν:

 • Έχει ψεκαστεί, πιτσιλιστεί ή χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν.
 • Οποιοδήποτε εξάρτημα του προϊόντος έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.
 • Το προϊόν παρουσιάζει διακριτή αλλαγή στην απόδοση.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

Οι μπαταρίες περιέχουν τοξικά υλικά. Μην καίτε, αποσυναρμολογείτε, παραμορφώνετε ή τρυπάτε τις μπαταρίες.

Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά. Απορρίψτε τις μπαταρίες με τρόπο που να είναι σύμφωνος με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος υλικού της Vuzix                                       

Η Vuzix εγγυάται ότι το προϊόν υλικού της Vuzix δεν φέρει ελαττώματα υλικού και κατασκευής για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην περίοδο εγγύησης (συνήθως ένα έτος), αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς από τη Vuzix ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Vuzix. Εάν το προϊόν υλικού της Vuzix χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης ή της μίσθωσης), η περίοδος εγγύησης μειώνεται σε ενενήντα (90) ημέρες μόνο από την ημερομηνία αγοράς. Εκτός και αν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και περιορίζεται στον αρχικό αγοραστή και δεν ισχύει για οποιονδήποτε άλλον, συμπεριλαμβάνοντας οποιονδήποτε στον οποίο θα μεταβιβαστεί ή πωληθεί αργότερα. Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, ενώ ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, ορισμένα από τα οποία δεν επηρεάζονται από τις εγγυήσεις της παρούσας περιορισμένης εγγύησης.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από (1) θεομηνίες, υπερτάσεις ρεύματος, κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, ατύχημα, φυσιολογική φθορά, κακό χειρισμό, κακή εφαρμογή ή άλλες αιτίες που δεν σχετίζονται με ελαττώματα της συσκευής υλικού, (2) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση, αλλοίωση ή αποσυναρμολόγηση, (3) ακατάλληλη λειτουργία ή συντήρηση, χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του προϊόντος ή σύνδεση σε ακατάλληλη παροχή τάσης ή (4) χρήση αναλώσιμων υλικών, όπως ανταλλακτικές μπαταρίες, που δεν παρέχονται από τη Vuzix, εκτός και αν ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει και δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με υποκειμενικές ή αισθητικές πτυχές του προϊόντος υλικού. Η Vuzix δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η περιορισμένη εγγύηση που αναφέρεται παραπάνω είναι η μόνη εγγύηση που σας προσφέρεται και παρέχεται αντί όλων των άλλων ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων και προϋποθέσεων (εκτός από τυχόν μη αποποιούμενες σιωπηρές εγγυήσεις που υπάρχουν), συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων που δημιουργούνται από οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση ή συσκευασία. Καμία πληροφορία ή υπόδειξη (προφορική ή σε αρχείο) που παρέχεται από τη Vuzix, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τους αντιπροσώπους ή τους προμηθευτές της ή τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους τους, δεν δημιουργεί εγγύηση ή όρο ή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας περιορισμένης εγγύησης.

Οποιοδήποτε λογισμικό διανέμεται με το προϊόν υλικού από τη Vuzix με ή χωρίς την επωνυμία Vuzix δεν καλύπτεται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Ανατρέξτε στη συμφωνία αδειοδότησης που συνοδεύει το λογισμικό (την οποία μπορείτε να δείτε κατά την εγκατάστασή του), για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά τη χρήση του.

Διάρκεια σιωπηρών εγγυήσεων

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Σημειώστε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιαδήποτε περίοδος εγγύησης μικρότερη των δύο ετών αυξάνεται σε δύο έτη, εκτός από την περίπτωση χρήσης για εμπορικούς σκοπούς ή εμπορικών προϊόντων.

Τρόποι αποζημίωσης

Η συνολική ευθύνη της Vuzix και η αποκλειστική σας αποζημίωση για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης θα είναι, κατά την επιλογή της Vuzix, (1) η επισκευή ή αντικατάσταση ολόκληρου ή μέρους του υλικού, (2) η αντικατάσταση του υλικού με προϊόν που είναι καινούργιο ή που έχει κατασκευαστεί από καινούργια ή επισκευάσιμα μεταχειρισμένα μέρη και είναι τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το αρχικό προϊόν ή (3) η επιστροφή της τιμής που καταβάλατε μείον την εύλογη απόσβεση βάσει της πραγματικής σας χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό επιστρέφεται στο σημείο αγοράς ή σε άλλο μέρος που μπορεί να ορίσει η Vuzix με αντίγραφο της απόδειξης πώλησης ή της χρονολογημένης αναλυτικής απόδειξης. Εκτός και αν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα έξοδα αποστολής και χειρισμού που σχετίζονται με τη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας) για την υπηρεσία εγγύησης βαρύνουν εσάς. Η Vuzix μπορεί, κατά την επιλογή της, να χρησιμοποιήσει νέα ή ανακατασκευασμένα ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση λειτουργίας για την επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος υλικού. Οποιοδήποτε προϊόν υλικού αντικατάστασης θα έχει εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, ή για οποιαδήποτε πρόσθετη χρονική περίοδο που μπορεί να ισχύει στη δικαιοδοσία σας.

Είναι δική σας ευθύνη να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στο υλικό σας και η Vuzix δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε δεδομένα που χάνονται σε σχέση με οποιαδήποτε επισκευή, αντικατάσταση ή ανταλλαγή.

Πώς να λάβετε τεχνική υποστήριξη

Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η βοήθεια σε ερωτήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν το προϊόν υλικού της Vuzix. Η τεχνική υποστήριξη για το υλικό και το λογισμικό του είναι διαθέσιμη για τις πρώτες ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Η χρονολογημένη απόδειξη πώλησης ή παράδοσης, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς ή μίσθωσης του προϊόντος, αποτελεί τη δική σας απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς ή μίσθωσης. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς ως προϋπόθεση για τη λήψη τεχνικής υποστήριξης λογισμικού. Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας με την τεχνική υπηρεσία της Vuzix βρίσκονται στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν σας και στο διαδίκτυο στον παγκόσμιο ιστότοπό μας: www.vuzix.com.

Πώς να λάβετε υποστήριξη εγγύησης

Η Vuzix είναι ο εγγυητής στο πλαίσιο της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Πριν υποβάλετε αξίωση βάσει της εγγύησης, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε το τμήμα υποστήριξης στη διεύθυνση www.vuzix.com για τεχνική βοήθεια. Οι αξιώσεις εγγύησης δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω του σημείου αγοράς και οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στη Vuzix. Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πελατών της Vuzix διατίθενται στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν σας και στο διαδίκτυο στον παγκόσμιο ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.vuzix.com, όπου θα βρείτε επίσης κάθε θυγατρική ή υποκατάστημα της Vuzix που εξυπηρετεί τη χώρα σας και την τοπική διεύθυνσή του. Μπορείτε επίσης να γράψετε στη διεύθυνση: Vuzix Sales Support, 25 Hendrix Drive, West Henrietta, NY 14586, ΗΠΑ. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε την απόδειξη πώλησης ή παράδοσης με ημερομηνία.

Περιορισμός ευθύνης

Η VUZIX ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ) Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η VUZIX ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των ειδικών, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς, αλλά το υπόλοιπο της παρούσας περιορισμένης εγγύησης παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Συμμόρφωση με FCC και ISED                                           

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ και με τις προδιαγραφές ραδιοφωνικών προτύπων (RSS) για πομπούς/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης του Κυβερνητικού Οργανισμού για την Καινοτομία, την Επιστήμη και την Οικονομική Ανάπτυξη του Καναδά (ISED). Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που δέχεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δε θα εμφανιστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

 • Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
 • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
 • Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
 • Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) της FCC (ΗΠΑ) και του ISED (ΚΑΝΑΔΑΣ) που καθορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον, όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, περιγράφεται και εξηγείται στις οδηγίες χρήσης. Η καθοδήγηση των χρηστών αποτελεί μέρος του παρεχόμενου πακέτου και παρέχεται μέσω της αρχικής μας σελίδας.

Για ραδιοεξοπλισμό που λειτουργεί σε αποστάσεις 20 cm ή λιγότερο από το ανθρώπινο σώμα, το σχετικό όριο καθορίζεται ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης (ΣΕΑ) και είναι ένα μέτρο του ρυθμού με τον οποίο η ενέργεια απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα όταν εκτίθεται σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνοτήτων (RF). Τα όρια ΣΕΑ εκφράζονται συνήθως σε μονάδες του W/kg.

Τα ακόλουθα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί στα υψηλότερα επίπεδα μετάδοσης και έχουν τοποθετηθεί σε θέση που προσομοιάζει τη χρήση στο κεφάλι χωρίς διαχωρισμό:

 • Vuzix Blade®
 • Vuzix M4000™
 • Vuzix M400™

Για τα προϊόντα Vuzix Blade®, η μέγιστη προσδιορισμένη τιμή ΣΕΑ για όλους τους πιθανούς τρόπους μετάδοσης είναι 1,49 W/kg, κατά μέσο όρο για 1g ιστού. Για τα προϊόντα Vuzix M4000™, η μέγιστη προσδιορισμένη τιμή ΣΕΑ για όλους τους πιθανούς τρόπους μετάδοσης είναι 1,125 W/kg, κατά μέσο όρο για 1g ιστού. Για τα προϊόντα Vuzix M400™, η μέγιστη προσδιορισμένη τιμή ΣΕΑ για όλους τους πιθανούς τρόπους μετάδοσης είναι 0,04 W/kg, κατά μέσο όρο για 1g ιστού.

Καναδάς

Ο υπεύθυνος εγκατάστασης αυτού του ραδιοεξοπλισμού πρέπει να διασφαλίσει ότι η κεραία είναι τοποθετημένη ή στραμμένη έτσι ώστε να μην εκπέμπει πεδίο ραδιοσυχνοτήτων που υπερβαίνει τα όρια του κυβερνητικού οργανισμού Health Canada για τον γενικό πληθυσμό. Συμβουλευτείτε τον Κώδικα Ασφαλείας 6, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Heath Canada:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/radiation/understanding-safety-code-6.html

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΗΗΕ) Πληροφορίες                                      

Για νοικοκυριά: Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη για τους χρήστες ΑΗΗΕ

Αυτό το σύμβολο (εικόνα 1) στο προϊόν (στα προϊόντα) ή/και στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι ο μεταχειρισμένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΑΗΗΕ) δεν πρέπει να αναμειγνύεται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Για την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση, παρακαλείστε να μεταφέρετε αυτό(ά) το/τα προϊόν(τα) σε καθορισμένα σημεία συλλογής, όπου θα γίνονται δεκτά δωρεάν. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στον τοπικό σας έμπορο λιανικής πώλησης με την αγορά ενός ισοδύναμου νέου προϊόντος.

Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και θα αποτρέψει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων.

Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο καθορισμένο σημείο συλλογής.

Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για εσφαλμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας.

Για επαγγελματίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ), επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Για απόρριψη σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σύμβολο αυτό ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπο.